Onderhoud en Reparatie

Kleine mankementen kunnen vaak tijdens de stemafspraak worden verholpen. Groter onderhoud gebeurt meestal in overleg, zoals afregelen en intoneren. Als tijdens het stemmen een snaar breekt, is dit het gevolg van materiaalzwakte. Hiervoor is een stemmer niet verantwoordelijk. Omdat ik al veel instrumenten heb gestemd, heb ik ook oog voor de conditie van de piano: ik zal ook geen dure reparaties adviseren wanneer het instrument dit niet meer waard is.